[[ Käyttöehdot ]]

Voimassa 24.10.2022 alkaen.

 

SOUND CONNECTION OY:N JA SEN HALLINNOIMIEN SIVUSTOJEN KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT

Yleistä

 

Soundconnection.fi –sivusto on Sound Connection Oy:n (jäljempänä ”Yritys”) tuottama verkkopalvelu. Käyttämällä verkkopalvelua ja sen kautta ostettavia tuotteita ja palveluita käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää palvelua. 

Asiakkaan ja Yrityksen välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä www.soundconnection.fi -internetsivustolla. Mikäli johonkin palveluun tai tuotteeseen sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kuitenkin ensisijaisesti kyseisiä palvelun/tuotteen erityisehtoja.

 

 

Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

 

Yrityksellä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan yrityksen verkkosivustoilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostin välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

 

Maksulliset palvelut ja maksaminen
 

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita ja palveluita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Yrityksellä on oikeus muuttaa palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan.


Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus
 

Yritys ei vastaa missään tilanteessa Asiakkaan henkilökohtaisista päätöksistä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä tuloksista tai vahingoista. Yritys ei myöskään vastaa palvelujen, tuotteiden tai materiaalien pohjalta tehtyjen henkilökohtaisten päätösten seuraamuksista.

Asiakkaana sitoudut käyttämään ilmaisia ja maksullisia tuotteita, palveluita ja materiaaleja oman harkintasi ja kykysi mukaan. Olet täysin vastuussa niistä seuraamuksista ja tuloksista, joita saat.

Sound Connection Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

 


Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

 

Yrityksen palveluiden ulkoasun ja palvelun sisältämän materiaalin tekijän- ja muut suojatut oikeudet ovat Sound Connection Oy:llä tai sen sopimuskumppaneilla. Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 12 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä ja sen jälkeen Yrityksen harkinnan varassa. 

 

Tietoturva

 

Yritys noudattaa kaikessa henkilötietojen keräämisessä tietosuojalakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Lisätietoja rekisteri- ja tietosuojaselosteesta. Yritys pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.


 

Erimielisyydet

 

Yrityksen ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla ja tätä sopimusta tarkastelemalla.

 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti käräjäoikeudessa.

 

Yhteystiedot

 

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostilla osoitteesta anna(at)soundconnection.fi