BLOGI

Syvä kuuntelu - tie turvaan, totuuteen ja tasapainoon

May 07, 2024

Kuuntelu…jotain niin tavanomaista, ja samalla äärimmäisen harvinainen taito!  

“Miten niin, kaikkihan meistä kuunnella osaavat?” moni voisi helposti heittää.  

Mutta...osaavatko todella? Osaatko sinä?

 

Asiaa voit selvittää näin ensihätään pikaisella 3T-testillä:

  1. Koetko olevasi turvassa? Koetko eläväsi sisäisessä rauhassa ja luottamuksessa?

  2. Tunnistatko oman totuutesi? Elätkö totuutesi mukaisesti, itsenäisesti elämääsi ohjaten?

  3. Koetko olevasi tasapainossa? Kokonainen, eheä, täysipainoinen itsesi kehon, mielen ja sielun tasolla?

 

Mikäli vastasit jokaiseen kohtaan KYLLÄ täydestä sydämestäsi; onnittelut! Olet todellinen harvinaisuus!  

 

Mikäli kysymykset herättivät epäröintiä tai kieltäviä vastauksia, voisit hyötyä kuuntelun taitojen kehittämisestä. Kuten luultavasti >99% meistä ihmisistä! 

 

Jos nimittäin todella kuuntelisimme sillä tasolla kuin se on mahdollista, eläisimme hyvin toisenlaisessa maailmassa. Väitän jopa, että suistumisemme näinkin onnettomaan tilaan itsemme ja maailman suhteen on ennenkaikkea seurausta kyvyttömyydestämme kuunnella. 

 
Kuuntelussa on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin yleisesti ajatellaan: Se miten kuuntelet määrittää pitkälti sen miten elät elämääsi. Kyseessä on mahdollisesti jopa kaikkein tärkein taitosi ihmisenä.

 

Toki jokainen meistä kuulee ja jollain tasolla myös kuuntelee, mutta tyypillisesti varsin rajoittuneella tavalla, olemuksemme pintakerroksilla.

 

Kuulemista tapahtuu aivan koko ajan, sillä se liittyy yksinkertaisesti aistihavaintoon: (ääni)energian vastaanottamiseen kehollisesti. Kuuleminen on jatkuvaa, sillä korvamme eivät lepää koskaan, eikä niitä voi sulkea samalla tavalla kuin vaikkapa silmiä.

 

Kuuntelu sen sijaan on aivan eri asia: se liittyy huomion suuntaamiseen ja siten valintaan -epätietoiseen tai tietoiseen. Kuuntelemme vain hyvin pienen osan kaikesta siitä mitä kuulemme.

 

Olennaista on myös tiedostaa, ettei kuuleminen, eikä siten myöskään kuuntelu, liity vain korvaan. Paitsi korvin kuultava ääni, myös kaikki muu olevainen tässä maailmankaikkeudessa on luonteeltaan energiaa. Värähtelyä. Näin ollen kaikki olevainen myös tuottaa ääntä - niin yksittäiset atomit kuin valtavat planeetatkin, ja aivan samoin myös ajatukset, tunteet sekä muut näkymättömän maailman asiat. Vain pieni osa tästä ympäröivästä äänestä on ihmiskorvan kuultavissa, mutta eipä se mitään, sillä koko kehomme vastaanottaa värähtelyä ja siten kuulee - myös ne taajuudet, joita varsin rajoittunut korvamme ei pysty kuulemaan. Jopa arkikielessä puhutaan mm. kehon ja tunteiden kuuntelusta, millä viitataan juuri tähän: korvin kuulemattoman värähtelyn ja sen välittämän informaation kuunteluun.

 
Mitä osaa todellisuudesta sinä tietoisesti kuuntelet? Mahdollisuudet ovat valtavat, ja kyse on ennenkaikkea omasta valinnastasi!

 

Tietyllä tasolla on yleisestikin tiedostettu, että hyvillä kuuntelutaidoilla on valtava merkitys elämässämme. Kyky kuunnella on edellytys toisen ihmisen ymmärtämiselle ja empatialle, ja siten toimivan vuorovaikutuksen lähtökohta aivan kaikilla elämän osa-alueilla. Oletkin ehkä kuullut puhuttavan empaattisesta, eläytyvästä tai aktiivisesta kuuntelusta, joilla viitataan aitoon ja aktiiviseen pyrkimykseen ymmärtää toista ihmistä - niin sanojen/merkitysten kuin tunteiden tasolla. Vastaavalla tavalla myös kyky kuunnella itseään on perusedellytys itsen ymmärtämiselle ja toimivan, tasapainoisen itsesuhteen ja elämän rakentamiselle.

 
Itsen kuuntelussa piilee kuitenkin merkittävä väärinymmärryksen mahdollisuus, sudenkuoppa, johon valitettavan moni näyttää putoavan: itsen kuuntelun ja mielen kuuntelun samaistaminen.
 

Mielen sisältöjen (ajatusten ja tunteiden) kuuntelu on toki tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on ymmärtää, että mieltä kuunnellessasi et oikeastaan kuuntele itseäsi. Sinä et nimittäin ole tunteesi tai ajatuksesi, ne ovat vain jotain, jota tapahtuu sinussa. Mielesi sisällöt ovat enemmän tai vähemmän vääristyneitä tarinoita todellisuudesta, ja lähtökohtaisesti luonteeltaan epävakaita ja ailahtelevaisia. Ne eivät ole totuus sinusta eivätkä autenttinen olemuksesi!

 
Todellinen itsen kuuntelu ulottuu huomattavasti mieltä pidemmälle: korkeamman itsesi, sisäisen viisautesi, Sydämesi kuunteluun. 
 

Tätä syväluotaavaa kuuntelun tapaa kutsutaan syväksi kuunteluksi (engl. deep listening). Syvä kuuntelu perustuu kokonaisvaltaiseen läsnäoloon: et kuuntele vain korvillasi, vaan koko olemuksellasi…jokaisella solullasi...ja aivan erityisesti Sydämelläsi -sisäisellä korvallasi.

 

Syvä kuuntelu on tiedon vastaanottamista avoimesti monella olemisen tasolla, vapaana oman mielesi tuottamasta sisällöstä; odotuksista, uskomuksista, arvioista, jne. Se liittyy ennen kaikkea itsemme ja Elämän kuunteluun vaikkakin ulottuu tätä kautta myös kaikkeen vuorovaikutukseen ympäröivän todellisuuden kanssa - muiden ihmisten, luonnon ja näkymättömän maailman energioiden. 

 
 
Mitä hiljaisemmaksi tulet, sitä enemmän sinun on mahdollista kuulla.” 
- Rumi 
 

Syvä kuuntelu mahdollistuu kun mieli hiljenee. Oletko huomannut, miten englannin kielen sana listen ('kuunnella') muodostuu samoista kirjaimista kuin sana silent ('hiljainen')? Mikäli mielesi on kovin äänekäs, sinun on yksinkertaisesti mahdotonta olla avoin ja vastaanottavainen läsnäolevalle informaatiolle. Sisäinen äänesi, Sydämesi ääni on hienovarainen ja peittyy helposti kaikenlaisen melun alle. Se ei huuda vaan kuiskaa.

 
 

“Anna hiljaisuuden kuljettaa sinut elämän ytimeen.” 

- Rumi

 

Syvä sisäisen äänesi kuuntelu luo yhteyden autenttiseen itseesi, kaikkeen siihen rauhaan, iloon, selkeyteen, elinvoimaisuuteen, viisauteen ja rakkauteen, joita ehkä vielä etsit jostain itsesi ulkopuolelta. Se luo yhteyden elämän mystiseen pyhyyteen ja mahdollistaa aivan uudenlaisen tavan elää. Tavan, joka nojaa mieltäsi huomattavasti suurempaan viisauteen.

 

 

“Kuuntele hiljaisuutta, sillä on paljon sanottavaa.”

- Rumi  

 

Kun kuuntelet, antaudut sisäisen viisautesi ohjaukselle ja vastaanotat sen horjumattoman tuen, voit lopultakin kokea eläväsi turvassa, totuudessa ja tasapainossa. Elämään laskeutuu pysyvä ja syvä rauha, joka on riippumaton pintakerroksella tapahtuvasta tunteiden ja ajatusten päättymättömästä aallokosta. Ei tarvitse enää niin vimmatusti etsiä ja yrittää. Voit huokaista helpotuksesta ja vihdoin rentoutua.

 

Sillä Sydämeen voi luottaa. Sydämen lempeän varma ohjaus pitää sillä polulla, jota tässä elämässä on tarkoitus kulkea. Sitä ohjausta ei lopulta horjuta mikään eikä kukaan. Sen kanssa on aina turvassa.

 
 
Miten sitten kehittää omaa kykyään kuunnella ja oppia kuuntelemaan syvällä tavalla?
 

Periaatteessa kuuntelu on hyvin helppoa ja yksinkertaista...ja samalla kyseessä lienee ihmismielelle yksi haastavimmista asioista.  

 

Syvä kuuntelu nimittäin vaatii astumista ei-tietämisen tilaan ja antautumista tuntemattomalle. Se vaatii todellisuuden kohtaamista ja tarinoista luopumista. Suojakerrosten riisumista ja suostumista yhteyteen oman luontonsa ja ympäröivän luonnon kanssa. Hiljaisuuden sallimista ja siihen liittymistä. Hidastamista. Olemista.

 

Hieman pelottavaa?

 

Juuri siksi tätä kaikkea ihmiset juoksevat karkuun yhä kiihtyvällä vauhdilla. Paitsi ne meistä, jotka haluavat valita toisin. Kaikilla on siihen yhtäläinen mahdollisuus ja valinnan voi tehdä joka hetki. Tarvittava rohkeus löytyy takuulla jokaisesta, joka niin haluaa.

 

 

Miten sinä valitset?
 

Kykyäsi kuunnella voit kehittää minkä tahansa hiljentymisen tai meditaation harjoittamisen keinoin, sillä ne lisäävät kykyäsi olla läsnä ja laskeutua hiljaisuuteen. Oman kokemukseni perusteella on kuitenkin olemassa yksi lähestymistapa yli muiden: oman äänen kanssa työskentely. Kuulostaa ehkä paradoksaaliselta, mutta oma äänesi voi todella olla paitsi erittäin tehokas tapa oppia syvää kuuntelua, myös mitä nopein reitti hiljaisuuteen…sisäisen äänesi luo. Aivan mikä tahansa äänityö ei tässä tosin toimi, ja ns. tavanomainen tapa harjoittaa ääntä (joka tyypillisesti keskittyy ulkoisen äänen muokkaamiseen) voi helposti luoda kuuntelulle jopa esteitä.

 

Sen sijaan jooginen äänenkäyttö suuntaa huomion sisäänpäin ja on perusolemukseltaan juuri syvän kuuntelun harjoittamista. Tässä äänenkäytön tavassa kuuntelet niin ääntäsi, inhimillistä olemustasi (keho, tunteet, ajatukset) kuin myös hiljaisuutta äänten välissä...annat äänen tehdä ihmeitään sinussa...jolloin mieli rauhoittuu kuin itsestään, sisällesi syntyy levollinen tila, ja voit luontevasti laskeutua kaiken äänen takana olevaan hiljaisuuteen…kuullen yhä herkemmin myös sisäisen äänesi, joka hiljaisuudesta nousee. Oma äänesi on sielusi kieli ja siksi sen kuuntelu on usein pikareitti sisimpään, oman totuuden äärelle. Eikä sinun edes tarvitse olla “laulaja” voidaksesi hyödyntää ääntäsi tällä tavalla, sillä kyse ei todella ole tavanomaisesta laulamisesta.

 

Olipa reittisi mikä tahansa, toivon, että astut kuuntelun tielle mikäli se sinua kutsuu.

 

Syvän kuuntelun kautta syntyy se turva, jota niin usein haemme asioista, joista se ei koskaan tule löytymään; rahasta, sosiaalisesta asemasta, ihmissuhteista, rationaalisesta mielestä,…

 

Syvän kuuntelun kautta löytyy oma totuus, jonka pohjalta on mahdollista itsenäisesti ja selkeästi ohjata omaa elämäänsä, ja näin löytää se rauha, jota usein niin kipeästi kaipaamme.

 

Syvän kuuntelun kautta löytyy myös kehon, mielen ja sielun tasapaino kun olemuksemme eri tasot löytävät luonnolliset paikkansa ja alkavat puhaltaa yhteen hiileen. Elämästä tulee suoraa, yksinkertaista ja kaunista! 

 
 
Kuuletko kutsun?
 

- Anna

 

(julkaistu alunperin 8.2.2022)

 

 

TILAA ILMAINEN OPAS "SUPERVOIMANA OMA ÄÄNI"

Saat viisi käytännön vinkkiä, joiden avulla voit alkaa hyödyntämään oman äänesi transformatiivista voimaa elämässäsi ja tehdä äänestäsi lopulta huikean hyvinvointiasi tukevan työkalun.

Tietosi ovat turvassa!