top of page

VAPAUTA ÄÄNESI

Vapauta äänesi -yksilövalmennus on eheyttävä, mieltä ja sydäntä avaava tutkimusmatka oman äänesi ja itsesi syvyyksiin.

Valmennus auttaa sinua vapauttamaan oman äänesi ja sen todellisen, transformatiivisen voiman. Opit kuulemaan ja tuntemaan oman äänesi ja itsesi yhä syvemmin, ja työskentelet äänesi kanssa niin kehon kuin mielen tasoilla, vahvistaen luottamuksellista ja rakkaudellista suhdetta sekä ulkoiseen että sisäiseen ääneesi. Samalla opit hyödyntämään omaa ääntäsi itsetuntemuksen ja eheytymisen työkaluna sekä huikean tehokkaana keinona muuntaa sisäistä tilaasi ja laajentaa tietoisuuttasi. Lisäät elämääsi selkeyttä, rentoutta, tasapainoa  ja sisäistä rauhaa. 

 

Kaikki tämä tapahtuu yksilötyöskentelynä turvallisessa ja kannatellussa tilassa. 

Miksi oman äänen vapauttaminen on tärkeää?

Sanotaan, että oma äänemme on silta näkyvän ja näkymättömän osamme välillä. Se on sielun kieli ja siten suorin reitti kohti ydintämme. Siksi oma äänemme on myös äärimmäisen syvä ja herkkä osa itseä; osa, joka tuo meistä esiin jotain hyvin todellista ja haavoittuvaistakin. Ääntämme käyttämällä ja sitä kuuntelemalla voimme olla läheisessä yhteydessä kaikkiin olemuksemme tasoihin: fyysiseen kehoon, ajatuksiin, tunteisiin, ja myös korkeampaan olemuspuoleemme. 

 

Jokaisella meistä on ääni, jota meidät on luotu käyttämään. Oma äänemme on lopulta perimmäinen luontomme energeettisinä olentoina ja ilmaisee syvintä mahdollista itsessämme. Lapsena äänenkäyttömme oli lähes poikkeuksetta hyvin vapaata ja luovaa, ilmaisten aidosti ja voimallisesti kaikilla olemuksemme tasoilla.

 

Sittemmin äänenkäytön tielle on kuitenkin usein kasautunut monenlaisia esteitä: rajoittavia uskomuksia, rooleja, vaatimuksia,...sekä näistä juontuvaa rajoittuneisuutta, epävarmuutta, pelkoa ja häpeää. Fyysisellä tasolla nämä ilmentyvät monenlaisina kiristyksinä, puristuksina, jäykkyyksinä ja tukkeina. 

 

Äänemme kautta ilmenevä luova energia, Elämän energia, ei virtaakaan enää vapaasti ja näin ollen emme pysty täysin ilmentämään todellista olemustamme ja sen valtavaa potentiaalia elämässämme.

 

 

Kun oma äänemme on vaiennettu monin tavoin, myös kykymme luoda aidosti harmonista elämää on hukassa. Yhteys ääneemme ja siten perimmäiseen olemuksemme on heikentynyt, emmekä välttämättä edes pysty kuulemaan omaa sisäistä ääntämme, sitä kaikkein tärkeintä opastamme tällä elämän matkalla. Tällöin ei äänenkäyttö myöskään kehon ja mielen tasolla yleensä tunnu täysin rennolta ja nautinnolliselta. Jossain jumittaa!

Äänessämme ei siis ole kyse vain ulkoisesta, korviin kuuluvasta äänestämme. Ulkoinen äänemme, vaikkakin ohittamaton osa kokonaisuutta, on lopulta pikku juttu verrattuna äänemme moniin muihin ulottuvuuksiin ja niiden valtavan merkittävään rooliin elämässämme. Siksi oman äänen vapauttaminen syvällä tavalla, kaikilla tasoilla, on niin äärimmäisen tärkeää. Oikeastaan se on mielestäni parasta mitä itsen (ja maailman) hyväksi voi tehdä, sillä kun eheytät ja vapautat äänesi, eheytät ja vapautat jotain äärimmäisen syvää ja vaikuttavaa itsessäsi. 

Kun äänesi virtaa vapaana, voit vihdoin ilmentää maailmassa aidosti ja rohkeasti sitä mitä olet tullut tähän elämään ilmentämään.

 

 

Eikä sinun tarvitse olla "laulaja" tai mikään muukaan erityisosaaja jotta voisit vapauttaa äänesi voiman käyttöösi. Jokaisella meistä on oikeus omaan ääneensä ja koko sen potentiaaliin - ja oman äänemme kuulumista osana Universumin suurta sinfoniaa Elämä meiltä myös odottaa. 

 

Kun vapautat äänesi, saat käyttöösi myös upean, jokapäiväisessä arkielämässä hyvinvointiasi tukevan työkalun. Äänesi kanssa työskentely on kehollisesti hyvin harmonisoivaa ja parantavaa. Se rauhoittaa tehokkaasti kiireisen mielen ja palauttaa luontevasti läsnäolevaan rentoutumisen tilaan, missä asiat asettuvat luontevasti oikeanlaisiin mittasuhteisiin. Äänesi avulla voit myös löytää itsestäsi sen turvan ja levollisuuden, joiden tukemana kohdata elämän mutkat ja mäet varmasti ja luottavaisesti. Kaikkea tätä me tässä muutoksen ajassa tarvitsemme ehkä enemmän kuin koskaan!

 

Ääni hyvinvoinnin työkaluna-15.png

Supervoimana oma ääni - 5 käytännön vinkkiä

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Vapauta äänesi -valmennuksessa pääset turvallisessa tilassa avautumaan omalle äänellesi sekä kuuntelemaan ja ottamaan vastaan mitä ikinä se sinussa nostaakaan esiin, askel askeleelta vapauttaen ääntäsi ilmaisemaan sen mitä syvältä sisimmästäsi nousee - tuomaan Sinut kuuluvaksi itsellesi ja maailmaan.

 

Valmennus räätälöityy aina juuri sinun tilanteesi ja tarpeittesi mukaan, auttaen tunnistamaan ja vapauttamaan juuri niitä asioita, jotka sinun äänesi virtaa vielä tukkivat. Useimmiten työskentelemme äänen kanssa monin tavoin, avaten niin kehoa, mieltä kuin sydäntä; oppien kuuntelemaan syvemmin ja ilmaisemaan rennommin. Kiinnitämme huomiota mm. äänenkäytön keholliseen perustaan ja siihen miten vapauttaa ääntä fyysisellä tasolla. Havainnoit myös äänesi herättämää sisäistä puhetta ja tunnistat sen taustalla olevia ajatusmalleja sekä näihin liittyviä tunteita...jotta voisit lähteä hiljalleen muuttamaan sisäisiä esteitä itseäsi paremmin palveleviksi malleiksi. Teemme monenlaisia ääniharjoituksia, mutta myös sanallista itsetutkimusta sekä tunnetyöskentelyä.

 

Äänenkäytössäkään kyse ei ole ns. tavanomaisesta laulamisesta, vaan holistisesta / joogisesta tavasta käyttää ääntä. Tarkoituksena ei siten ole vaikuttaa siihen miten muut sinut kuulevat, vaan siihen, että kuulisit itse itsesi selkeämmin, sellaisena kuin todella olet. 

 

Lue lisää joogisesta äänenkäytöstä täältä

IMG_8329_edited_edited
IMG_8714_edited_edited_edited
17 copy_edited
omakuva3_edited
12b_edited

Kenelle valmennus sopii?

Vapauta äänesi -valmennus sopii jokaiselle, joka kaipaa vahvempaa yhteyttä omaan ääneen ja itseen. Erityisen antoisa tämä lähestymistapa on ihmisille, jotka ovat jollain tavalla jumissa oman äänensä ja itsetuntemuksensa tai itseilmaisunsa kanssa, ja ihmisille, jotka kokevat pelkän sanallisen työskentelyn jokseenkin rajoittuneeksi keinoksi oman sisäisen maailmansa avaamisessa.

 

Jos siis koet oman äänesi suhteen paljon epävarmuutta ja jännitystä etkä ole ääntäsi juurikaan käyttänyt laulamiseen tai muuhun ääntelyyn... hyvä! Ääneesi ja sen kautta itseesi tutustuminen voi alkaa!

 

Jos olet ns. "kokenut laulaja" tai muu äänenkäyttäjä ja suhde omaan ääneesi lepää jo vahvalla pohjalla...mutta haluaisit esimerkiksi oppia hyödyntämään ääntäsi itsetuntemuksen, syvän kuuntelun ja henkisen kasvun menetelmänä...tämä valmennus sopii hyvin sinullekin.

Jos olet käynyt Vapauta äänesi -verkkovalmennuksen, tämä yksilövalmennus on erinomainen mahdollisuus pureutua syvemmin juuri löytämiisi haastekohtiin ja sukeltaa syvemmälle äänesi maailmaan toisen ihmisen energian vahvistamana. Verkkovalmennus on siis loistava pohja yksilötyöskentelylle. Jos taas et ole käynyt Vapauta äänesi -verkkovalmennusta, se ei haittaa. Verkkovalmennus ei ole välttämättömyys, eli voit aloittaa yksilövalmennuksen myös ilman sitä.

Kaiken kaikkiaan, koska kyse on yksilövalmennuksesta, se räätälöityy juuri sinun tilanteesi ja tarpeittesi mukaan. Tärkeintä on halu avata jotain uutta äänesi suhteen ja avoin suhtautuminen oman sisäisen maailman tutkimiseen.

 

 Kenelle valmennus ei sovi?

Vapauta äänesi -valmennus ei ole paras ratkaisu mikäli olet kiinnostunut lähinnä äänesi ulkoisesta puolesta, eli siitä miltä äänesi kuulostaa ulospäin ja miten se voisi olla jollain tavalla "parempi". Tämä valmennus ei keskity ulkoisen äänen kuulokuvaan vaan erityisesti sisäiseen kokemukseen äänestä ja oman äänen vapauttamiseen kokonaisvaltaisesti (usein kuulokuvasta viis).

Tämä valmennus ei myöskään sovi, jos kärsit terapiaa vaativista mielenterveyden ongelmista. Transformatiivinen äänen kanssa työskentely nostaa hyvin usein esiin syvällekin tiedostamattomaan mieleen painettuja ajatus- ja tunnemalleja ja siksi se vaatii perusterveitä henkisiä voimavaroja ja kykyä kannatella itsessä esiin nousevia asioita. 

"Äänenkäyttö yhdessä Annan kanssa oli todella vapauttavaa! Ensimmäisillä kerroilla tunsin häpeän nousevan pintaan...mutta viimeisillä kerroilla äänenkäyttö tuntui jo ihanalta ja luonnolliselta. Ihan yllättäviäkin ulottuvuuksia äänestäni alkoi löytyä!

 

Valmennus ylitti odotukseni ja olen todella tyytyväinen siihen ja kaikkeen mitä se minussa on tehnyt."

 

-Roosa

Aidon itsemme ilmentäminen ja sielumme laulun laulaminen lienee meille ihmisinä yksi syvimmistä tarpeistamme -sellainen, jonka rinnalla lähes kaikki muu kalpenee. Oman äänesi vapauttaminen voikin  avata  jotain sellaista, mitä olet sisimmässäsi (ehkä tietämättäsi) kipeästi kaivannut.

 

Olisiko nyt aika saattaa äänesi soimaan täydessä mitassaan sitä Elämää, joka sen välityksellä haluaa päästä kuuluville?

Miten liikkeelle?

Koska kyse on tranformatiivisesta, syväluotaavasta muutoksesta, suosittelen lähtökohtaisesti  valmennusprosessia, jossa tapaamme äänesi äärellä useamman kerran n. 2-3 viikon välein. Kertojen määrä riippuu siitä missä tilanteessa sinä tällä hetkellä olet, ja siksi pyydänkin sinua varaamaan itsellesi ajan maksuttomaan puheluun, jossa voimme jutella toiveistasi ja tarpeistasi ja yhdessä miettiä sinun tilanteeseesi parhaan ratkaisun. 

 

Voit varata ajan puheluun klikkaamalla allaolevaa vihreää painiketta. Puhelu ei luonnollisestikaan sido sinua mihinkään.

Kuulemisiin,

Anna

Ota yhteyttä

anna @ soundconnection.fi
+358 50 5211834

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
14.png

Liity Sisäpiiriin

Ilmaisia vinkkejä, pohdintoja, harjoituksia...sekä ensimmäisten joukossa tietoa uusista tapahtumista ja valmennuksista. 

bottom of page